תקנון


האתר כולל תכנים מקצועיים ואחרים לשימוש הקוראים ולקידום תחום מדע הנתונים.
כל שימוש באתר, צפייה, העתקה או עיבוד של התכנים המופיעים בו הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש.
האתר ו/או בעליו לא לא יישאו באחריות לנזק מכל סוג שהוא שייגרם כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתכניו.

כלל התכנים המפורסמים באתר, למעט תגובות משתמשים, משקפים את דעותיו האישיות של בעל האתר או גורמים נוספים הקשורים אליו. בעל האתר אינו מתחייב על אובייקטיביות ו/או דיוק ו/או עדכניות הפרסומים.

תגובות משתמשים הם באחריותם הבלעדית של המגיבים. בעל האתר לא יישא באחריות מכל סוג שהוא לתגובות של משתמשים ו/או נזק העשוי להיגרם מתגובות אלו, בין אם פורסמו באתר או מחוצה לו.

כל העושה שימוש בתכנים באתר זה עושה זאת על אחריותו הבלעדית. בעל האתר ו/או גורמים נוספים המפרסמים תוכן באתר לא יהיו אחראיים לכל נזק ו/או הפסד, עקיף ו/או ישיר, בין אם נגרם בפעולה או במחדל, העלול להיגרם לכל אדם או תאגיד העושה שימוש בתכנים באתר. שימוש בכלל התכנים באתר זה, לרבות צפייה, הורדת קבצים, העתקה ו/או תגובה, מהווה בזאת הסכמה לתנאים הנ"ל.